QueenEsküvő

ÁSzf

ÁSzf


Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozik a Gr Arculat design Bt. (1152 Bp., Illyés Gy. u. 2-4,.) által www.queeneskuvo.hu valamint a www.facebook.com/queeneskuvo weboldalon elérhető szolgáltatásokra (a továbbiakban: szolgáltatások) az alábbi feltételekkel.

Az oldal üzemeltetője a Gr Arculat design Bt. (továbbiakban: üzemeltető).

Az oldalra regisztráló minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. Az oldalra regisztráló személyek
Az oldalra regisztrálgat minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn az oldalról történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: felhasználó).

Az oldalra regisztrálhat minden olyan jogi személy térítés ellenében, vagy üzemeltető előzetes hozzájárulása szerint, aki érvényes működési engedéllyel rendelkezik, valós tevékenységet folytat, szolgáltatása megfelelő minőségű.(továbbiakban Szolgáltató)


Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti az oldal működését, rossz hírét kelti az oldalnak, obszcén, trágár, rosszindulatú megjegyzéseket tesz, nem valóságnak megfelelő értékelést ad, adatai nem megfelelőek, hiányosak, más adatait adja meg, ületszerzés céljából

regisztrál az oldalra – kivételt képez, akinek az üzemeltető erre engedélyt biztosít -, nem valós szolgáltatást kínál, nincs valós működési engedélye.

Automatikusan kizárásra kerül az a Szolgáltató aki ötnél több súlyosan rossz minősítést kap. Ez esetben anyagi visszatérítés nem jár a Szolgáltatónak.

A kizárás tényéről a Üzemeltető értesíti a Felhasználót/Szolgáltatót
Felhasználó/Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. Az oldal leírása (Felhasználók)

Felhasználó bejelentkezés nélkül kereshet a szolgáltatások között, kérhet ajánlatot egy gombnyomással a Szolgáltatóktól. Anyagi kötelezettsége a keresés, ajánlatkérés során nem keletkezik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés során megadott adatait üzemeltető kiadja az ajánlatkérésben érintett Szolgáltatóknak, akik a továbbiakban ajánlatot küldenek email-en, telefonon részére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés nem kötelezi szolgáltatásvásárlásra. Felhasználó bejelentkezés nélkül értékelheti a Szolgáltatókat. Felhasználó tudomásul veszi hogy az értékelés kizárólag, obszcén, trágár szavaktól mentes lehet. Felhasználó bejelentkezés után, szabadon használhatja az oldalon található alkalmazásokat.

Kérhet ajánlatokat a szolgáltatóktól. Felhasználó tudomásul veszi, amennyiben egy ajánlatot elfogad, adatait email-en megkapja a Szolgáltató és továbbiakban email-en vagy telefonon keresni fogja.

3. Az oldal leírása (Szolgáltatók)
Szolgáltató térítés ellenében használhatja a portált. Regisztrálhat, cégkeresőben megjelenik, ajánlatkérő rendszerben megjelenik. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy kizárólag jó minőségű szolgáltatást kínálhat portálunkon, az ajánlatban megadott ártól az ajánlatban rögzített feltételek mellett később nem térhet el. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a portálon keresztül érkezett ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy adatlapján Felhasználó értékelést hagyhat, melyre egy alkalommal értelmes, világos, agressziótól, obszcén szavaktól mentes választ adhat. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy 5 nagyon rossz értékelés után szolgáltatását automatikusan eltávolítjuk oldalunkról.


4. Adatkezelés
A Felhasználók, Szolgáltatók személyes adatainak kezelésére a ÁSZF részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók.

A személyes adatok megadása a Felhasználók és Szolgáltatók részéről önkéntes hozzájárulásán, személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Felhasználók és Szolgáltatók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztató szerint meghatározott célból kezelje.

5. Egyéb
Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.